ศอ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการนำร่องโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCES) ภาคใต้ ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายสมภพวิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสะท้อนผลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการนำร่องโครงการประชาสังคมร่วมแรง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCES) ภาคใต้ เพื่อรับฟังและร่วมเติมเต็มให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศให้ที่ประชุมทราบ
ณ ห้องการ์เดนท์วิว ชั้น 2 โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_43.jpg
สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_18.jpg
สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_48.jpg
สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_44.jpg
สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_16.jpg
สรุปงาน 6 เมือง  วันที่ 2-3มี.ค.67_๒๔๐๓๐๔_18.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้