นักเรียนโรงเรียนสามารถดีวิทยา จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. นักเรียนโรงเรียนสามารถวิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 119 คน พร้อมอาจารย์ ผู้ควบคุม 14 คน เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้