นักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธิ์ 2567 เวลา09.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 83 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 6 คน
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน,นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้