ผอ.ศอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมและแผนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงบ่อตาลกเหนือ” ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยนายณัทพลไชยทอง ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมและแผนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
กรณีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ยื่นเรื่องราวขอถอนสภาพที่ดินและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
“แปลงบ่อตาลกเหนือ” เลขที่ 11142 หมู่ที่ 1 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าที่ดินแปลงใดเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้