นักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


นักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 5 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และ การพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้
นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน
นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


IMG_0037.JPG
IMG_0041.JPG
IMG_0044.JPG
IMG_0060.JPG
IMG_0056.JPG
IMG_0079.JPG
IMG_0075.JPG
IMG_0073.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้