นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธิ์ 2567 เวลา09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้การต้อนรับ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมอ.เมือง จ.สงขลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


IMG_9950.jpg
IMG_9830_0.jpg
IMG_9904.jpg
IMG_9905.jpg
IMG_9966_0.jpg
IMG_9968_0.jpg
IMG_0034_0.jpg
IMG_0028_0.jpg
IMG_9978_0.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้