ผอ.ศอ.ร่วมบันทึกรายการ ”ยินดีมีเรื่อง” กับช่อง NBT สงขลา ในประเด็น “ลักษณะอากาศในช่วงนี้”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วย นายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต.
เดินทางไปร่วมบันทึกรายการ”ยินดีมีเรื่อง” กับช่อง NBT สงขลา ในประเด็น “ลักษณะอากาศในช่วงนี้” ในการนี้ท่าน ผอ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมวลอากาศเย็น
ที่มีศูนย์กลางบริเวณประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
คลื่นทะเลจะสูงขึ้นในช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ประกอบกับในช่วงนี้ค่า PM 2.5 สูงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ส่วนปรากฏการณ์เอลนีโญ จะเข้าสู่สภาวะปกติราวๆ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ต่อจากนั้นปลายปีจะเข้าสู่ปรากฎลานีญ่า
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังต่อไป


349823_0.jpg
349824_0.jpg
349827_0.jpg
349829_0.jpg
349831_0.jpg
349833_0.jpg
349840_0.jpg
691295_0.jpg
691512_0.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้