นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
จำนวน 57 คนพร้อมอาจารย์ ผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้

นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


IMG_9735_0.jpg
IMG_9747_0.jpg
IMG_9753_0.jpg
IMG_9775_0.jpg
IMG_9782_0.jpg
IMG_9783_0.jpg
IMG_9808_0.jpg
S__21618695_0.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้