ผอ.ศอ. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


679829.jpg
679830.jpg
messageImage_1706668622322.jpg
messageImage_1706668672052.jpg
messageImage_1706668828764.jpg
messageImage_1706668863409.jpg
679828.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้