ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ของศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง
ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้