นักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา09.00 – 12.00 น.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้การต้อนรับ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 66 คน และครูผู้ควบคุม 3 คน โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ การตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
และนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้