นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMA จำนวน 105 คน และครูผู้ควบคุม 10 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้นการตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นายแสงเพชรอินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนางสาวอรณิชาพันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้