ศอ.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ ศอ.

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ศอ. ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุข้าราชการ แด่คุณจรัญ แสงสุนทร
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี
และความผูกพันของข้าราชการ และลูกจ้าง ศอ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


IMG_6844.JPG
IMG_6737.JPG
IMG_6748.JPG
IMG_6780.JPG
IMG_6829.JPG
IMG_6793.JPG
IMG_6805.JPG
IMG_6768.JPG
IMG_6794.JPG
IMG_6812.JPG
LINE_ALBUM_งานเกษียณพี่จรัญ 190966_๒๓๐๙๒๐_1.jpg
LINE_ALBUM_งานเกษียณพี่จรัญ 190966_๒๓๐๙๒๐_2.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้