ศอ. เข้าร่วมประชุมเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายณัทพล ไชยทอง ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ เข้าร่วมประชุมเทศบาลเมืองคอหงส์และประธานชุมชนเมืองคอหงส์
โดยมี นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดย นายณัทพล ไชยทอง
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


167788.jpg
167786.jpg
167791.jpg
167794.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้