ศอ.ร่วมกิจกรรม “1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์" ยกระดับสังคมออนไลน์ของคนไทยให้ปลอดภัยในยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 5 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น.-16.30 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้นายพิชัย วงษ์แปลง ผส.อต.สงขลา
และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมกิจกรรม “1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์”
ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายต้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่พัฒนา
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนทั่วไป
เสริมสร้างเกราะป้องกันภัยออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดปัญหาในวงกว้าง
ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ของคนไทยให้ปลอดภัย
ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม2.jpg
4.jpg
7.jpg
5.jpg
1.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้