นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน
พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


S__15310852.jpg
IMG_6646.JPG
IMG_6650.JPG
IMG_6655.JPG
IMG_6685.JPG
IMG_6676.JPG
IMG_6688.JPG
IMG_6693.JPG
IMG_6695.JPG
425417.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้