ผอ.ศอ. และ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม 2566


วันที่ 29 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยนายพิชัย วงษ์แปลง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 8/2566ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการ
พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้รายงานสภาพอากาศ คาดหมายฝนรายสัปดาห์ พยากรณ์ฝนสะสม และคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือน กันยายน 2566
และสถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ.2566ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป


1.1.jpg
1.jpg
422731.jpg
371758082_1013105773343481_889137146015805449_n.jpg
371786637_1013106496676742_4707827745104013270_n.jpg
371798758_1013105713343487_2012362326966406139_n (1).jpg
371928034_1013105746676817_6504907064293515315_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้