ศอ.ร่วมจัดกิจกรรมการเปิดตลาดประชารัฐหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านม่วงใหญ่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และข้าราชการ ศอ.
ร่วมจัดกิจกรรมการเปิดตลาดประชารัฐหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านม่วงใหญ่
ณ ตลาดสะพานวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โดยมี นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ในการนี้ ศอ.ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้