ศอ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ กรณีอุทกภัย จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566

ดร .กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้มอบหมายให้นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีอุทกภัยจังหวัดสงขล
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 และเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบูรณาการการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดตลอดจนกลไกในการทำงานร่วมกันของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
รวมทั้งสนับสนุนในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยตามแนวทางของระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


S__73981958.jpg
S__73981960.jpg
S__73981961.jpg
S__73981962.jpg
S__73981963.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้