นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) อ.เบตง จ.ยะลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5และอาจารย์ควบคุม จำนวน 34คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้