ศอ.ลงพื้นที่ทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่เครือข่ายฯ กลุ่มเกษตรกรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566
ดร กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการเครือข่าย ฯ กลุ่มเกษตรกรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ ศอ.
สำหรับการลงพื้นที่พบปะเครือข่าย ฯ ทาง ศอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทบทวนและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และสำรวจความเชื่อมั่นความพึงพอใจ ความต้องการ เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านเครือข่ายในปีที่ผ่านมา
ซึ่งโครงการ ฯ ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคาร“สถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหญ่” ม.2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
และในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ขรรค์ชัย คังคะโน รองประธานเครือข่าย OTOP อำเภอรัตภูมิ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


1.1..jpg
1.1.2.jpg
1.1.3.jpg
1.1.4.jpg
1.1.11.jpg
1.1.jpg
2.1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้