ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566


วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายนิคม อุไรรัตน์ นายกอบต.ทุ่งหวัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน และประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นหญ้าแฝกรอบสระน้ำภายในวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566


1.1.jpg
1.jpg
2.jpg
174514.jpg
174516.jpg
174518.jpg
174521.jpg
549509.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้