ผอ.ศอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา และสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2566 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา และนราธิวาส เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยายะลา ส่วนอากาศการบินยะลา สถานีอุตุนิยวิทยานราธิวาส และส่วนอากาศการบินนราธิวาส


1.2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้