ศอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายณัทพลไชยทอง ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน นายโชคชัย ขุนสะดับ ลูกจ้างประจำ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


1.1.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet