ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะฯ
ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ
ในการนี้ ท่านปลัดกระทรวงฯ และคณะฯ ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศการบินหาดใหญ่ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ
ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆ
โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และ Thailand 4.0


1.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
9.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้