ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ บริเวณชายหาดหน้าสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ. นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผส.ฝส. นายจิรศักดิ์ ทองสันติ ผส.สท.
พร้อมด้วยข้าราชการฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาด โดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย
และทำความสะอาดบริเวณชายหาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
ณ บริเวณชายหาดหน้าสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
10.jpg
570317.jpg
570304.jpg
11.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้