ศอ.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การตรวจอากาศผิวพื้น
การพยากรณ์อากาศ และแผนที่อากาศ ตลอดจนกิจกรรมเล่นเกมส์และแจกของขวัญ รวมทั้งได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ
เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนานและได้รับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้