ปริมาณฝนรายเดือน อ.บางกล่ำ สถิติของอำเภอเมืองสงขลา

ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2563 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00
จำนวนวันฝนตก 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2562 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 113.80 0.00 0.00 30.50 0.00 10.50 56.00 9.00 44.50 122.40 236.90 62.00
จำนวนวันฝนตก 6 0 0 1 0 1 3 1 3 9 14 9
ฝนรวมทั้งปี 685.6 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 47 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2561 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 71.10 0.00 10.00 27.50 47.00 48.00 7.50 32.50 17.00 183.00 109.50 309.60
จำนวนวันฝนตก 5 0 1 2 5 4 2 2 1 9 5 11
ฝนรวมทั้งปี 862.7 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 47 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2560 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 423.90 10.00 40.00 50.00 93.60 44.00 6.20 45.20 66.00 216.70 811.70 92.00
จำนวนวันฝนตก 12 1 2 3 4 3 2 5 2 5 19 7
ฝนรวมทั้งปี 1899.3 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 65 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2559 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 122.80 3.50 0.00 0.00 60.50 68.50 33.00 45.50 0.00 80.10 264.30 584.30
จำนวนวันฝนตก 6 1 0 0 5 2 2 2 0 6 12 14
ฝนรวมทั้งปี 1262.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 50 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2558 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 20.50 0.00 10.50 45.50 69.40 24.00 71.60 120.80 80.50 135.50 271.70 33.20
จำนวนวันฝนตก 3 0 1 2 4 2 7 9 2 11 16 4
ฝนรวมทั้งปี 883.2 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 61 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2557 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 61.00 34.00 23.50 43.00 83.30 54.70 288.50 251.50 612.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 3 3 2 3 6 5 16 12 18
ฝนรวมทั้งปี 1451.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 68 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2556 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 85.30 166.50 0.00 55.70 161.90 50.00 61.00 36.60 76.30 123.50 530.40 311.30
จำนวนวันฝนตก 4 5 0 4 9 6 3 5 5 13 14 17
ฝนรวมทั้งปี 1658.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 85 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2555 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 364.40 6.50 79.00 97.50 4.50 44.60 12.10 58.50 37.00 145.50 47.90 421.40
จำนวนวันฝนตก 14 1 5 4 1 3 2 5 4 10 7 16
ฝนรวมทั้งปี 1318.9 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 72 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2554 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 55.50 0.00 182.20 0.00 40.50 9.50 22.00 64.10 132.50 291.40 628.10 723.30
จำนวนวันฝนตก 3 0 9 0 4 1 1 4 3 10 14 17
ฝนรวมทั้งปี 2149.1 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 66 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2553 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 34.60 0.00 0.00 0.00 45.00 22.50 19.50 34.70 98.00 479.00 349.60 498.60
จำนวนวันฝนตก 4 0 0 0 2 2 2 3 4 13 15 18
ฝนรวมทั้งปี 1581.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 63 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2552 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 153.10 25.10 94.60 65.30 99.90 0.00 79.80 27.00 39.20 134.90 674.60 31.60
จำนวนวันฝนตก 6 1 6 5 6 0 4 1 1 5 14 3
ฝนรวมทั้งปี 1425.1 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 52 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2551 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 106.80 59.20 70.80 83.00 69.90 190.50 55.10 57.80 9.80 167.90 835.80 302.90
จำนวนวันฝนตก 5 2 5 3 4 8 2 5 1 10 21 14
ฝนรวมทั้งปี 2009.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 80 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2550 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 241.60 0.00 23.00 74.30 151.80 245.00 183.50 45.00 38.20 360.40 192.50 309.80
จำนวนวันฝนตก 5 0 3 3 7 9 7 2 7 13 10 12
ฝนรวมทั้งปี 1865.1 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 78 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2549 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 41.50 44.80 122.70 53.50 85.40 80.20 56.90 35.10 85.50 117.60 134.70 172.00
จำนวนวันฝนตก 4 3 5 6 5 5 5 3 6 11 12 11
ฝนรวมทั้งปี 1029.9 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 76 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2548 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 15.30 0.00 92.70 54.00 40.20 50.50 69.10 430.90 457.00 1179.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 3 0 8 5 4 3 9 15 13 18
ฝนรวมทั้งปี 2388.7 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 78 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2547 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 41.60 25.00 10.80 185.80 64.00 32.00 53.70 69.00 175.80 175.40 110.00
จำนวนวันฝนตก 0 3 1 2 8 4 2 3 3 7 8 4
ฝนรวมทั้งปี 943.1 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 45 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2546 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 79.60 0.00 64.60 109.10 50.40 117.80 110.40 82.80 28.50 344.80 374.80 202.70
จำนวนวันฝนตก 3 0 4 4 3 6 7 7 3 17 15 12
ฝนรวมทั้งปี 1565.5 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 81 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2545 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 37.00 19.80 129.40 114.40 45.70 0.00 15.80 243.00 357.80 202.70
จำนวนวันฝนตก 0 0 2 2 8 6 3 0 2 12 15 12
ฝนรวมทั้งปี 1165.6 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 62 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2544 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 120.90 10.40 44.50 25.00 31.00 18.80 122.30 28.70 156.80 247.80 282.20 436.00
จำนวนวันฝนตก 8 1 4 1 5 5 8 3 9 14 14 8
ฝนรวมทั้งปี 1524.4 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 80 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2543 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 21.00 12.50 145.70 162.70 69.60 0.00 36.70 75.10 0.00 121.20 651.70 293.70
จำนวนวันฝนตก 3 2 6 11 3 0 1 6 0 9 14 12
ฝนรวมทั้งปี 1589.9 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 67 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2542 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2541 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 12.30 0.00 0.00 0.00 47.00 88.40 45.60 134.20 146.60 212.70 170.80 260.30
จำนวนวันฝนตก 1 0 0 0 5 4 5 9 11 15 13 12
ฝนรวมทั้งปี 1117.9 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 75 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2540 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 8.30 67.30 32.20 35.20 16.80 1.70 70.80 161.00 66.80 109.70 84.40 690.10
จำนวนวันฝนตก 1 3 1 3 2 2 6 8 5 5 4 14
ฝนรวมทั้งปี 1344.3 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 54 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2539 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 70.80 0.00 0.00 147.00 268.60 433.10
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 2 6 0 0 7 12 17
ฝนรวมทั้งปี 921.2 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 44 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2538 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2537 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2536 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2535 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2534 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2533 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2532 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2531 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน
ปริมาณฝนรายเดือน ปี 2530 ปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)
เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ปริมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนวันฝนตก 0 0 0 0 0 0 0 0
ฝนรวมทั้งปี 0 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี 0 วัน