ศอ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Print

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ ผส.สท. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยพร้อมร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในโอกาสวันดินโลก เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา

ภาพ : หัสยา และ สุไรยา / ข่าว : วาสนา


1.jpg2.jpg3.1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg