ศอ.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 Print

วันที่ 9 พ.ย. 65 เเวลา 13.30 น.ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนครผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม
จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 3/2565 โดยการประชุมครั้งนี้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
มอบหมายให้ นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet
ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา โดยในสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศ
และประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 นี้1.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.1.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg