ศอ.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 Print

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ภาพ : ชูเกียรติ / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg12.jpg13.jpg14.jpgIMG_0557.jpgIMG_0583.jpgIMG_0597.jpgIMG_0606.jpgIMG_0609.jpg