เปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563” ณ ศอ. Print


เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ศอ.เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ ในพิธีเปิด ”การประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563” โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง สถาณการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ: ชานุพงษ์/ข่าว: พัชรี


IMG_9745.jpgIMG_9746.jpgIMG_9747.jpgIMG_9767.jpgIMG_9771.jpgIMG_9776.jpgIMG_9786.jpg