ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า Print

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาว พะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

ภาพ / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg11.jpg12.jpgIMG_8365.jpgIMG_8375.jpgIMG_8397.jpgIMG_8406.jpg