ศอ. ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ.รัตภูมิฯ Print


เมื่อวันพุธ ที่ 24 มิถุยนายน 2563 เวลา 11.30 - 16.30 น.
ข้าราชการ ศอ. นำโดย ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ดำเนินกิจกรรมการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีร่วน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและร่วมเสนอโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ภาพ: ชานุพงษ์/ ข่าว: พัชรี


IMG_7379.jpgIMG_7408.jpgIMG_7413.jpgIMG_7417.jpgIMG_7420.jpgIMG_7421.jpgIMG_7425.jpgIMG_7429.jpgIMG_7434.jpgIMG_7437.jpgIMG_7440.jpgIMG_7456.jpg