ศอ.ดำเนินการเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม Print


เมื่อวัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำโดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจความต้องการ ปัจจัยพื้นฐาน และประเมินความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรสูตรโบราณบ้านนาสีทอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ภาพ / ข่าว : ชวนพิศ


IMG_2730.jpgIMG_2733.jpgIMG_2767.jpgIMG_2776.jpgIMG_2796.jpgIMG_2834.jpgIMG_2848.jpgIMG_2853.jpgIMG_2856.jpgIMG_2861.jpgIMG_2875.jpgIMG_2877.jpg