ศอ. ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจเครือข่ายกลุ่มทำนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา Print

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่พบปะและทำการสำรวจความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของเครือข่ายกลุ่มทำนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านม่วงใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


01.jpgIMG_1817.jpgIMG_1818.jpgIMG_1824.jpgIMG_1828.jpgIMG_1854.jpgIMG_1871.jpgIMG_1898.jpgIMG_1919.jpgIMG_1922.jpg