ผอ.ศอ. ให้สัมภาษณ์กับ NBT Print

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา (NBT) ในประเด็น สภาพอากาศปัจจุบัน และสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาพ : ชวนพิศ /ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_1969.jpgIMG_1976.jpgIMG_1983.jpgIMG_1985.jpg