ศอ.ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 Print

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเป็นการเทิดพระเกียรติวาระอันเป็นมหามงคล ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์มรดกของชาติไทย และร่วมเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีฯ

 


2_resize3_resize4_resize5_resize6_resize7_resize