คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ. Print

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  จำนวน 76 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
IMG_3631_resizeIMG_3658_resizeIMG_3674_resizeIMG_3690_resizeIMG_3724_resizeIMG_3745_resizeIMG_3748_resizeIMG_3760_resizeIMG_3777_resizeIMG_3879_resizeIMG_3909_resizeIMG_3943_resizeIMG_3946_resizeIMG_3949_resizeIMG_3956_resizeIMG_3958_resize