ศอ.ประสานงานเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายท่าหิน Print

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระชัย อุปลา ผอ.สท.และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย "อุตุ-ท่าหิน" ณ ชุมชน โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
52179339_2125738874138281_818182061478117376_n_resize52800492_2125738657471636_7977630568084930560_n_resize52341876_2125738714138297_5600689610851090432_n_resize52420986_2125738774138291_7909158820767596544_n_resize