กรมอุตุฯและศอ.เข้าร่วมจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018:”โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ส่วนภูมิภาค Print

ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018:”โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน:
Digital Transformation Thailand” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดย ท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีปิดงาน
และเข้าเยี่ยมชมบูธอุตุนิยมวิทยาด้วย


IMG_2944_resizeIMG_2917_resizeIMG_2926_resizeIMG_2968_resizeIMG_2964_resizeIMG_2937_resizeIMG_2984_resizeIMG_2987_resizeIMG_2876_resizeIMG_2893_resizeIMG_2901_resizeIMG_2904_resizeIMG_2881_resizeIMG_2956_resize