ศอ. จัดโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 Print

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) จัดโครงการสัมมนา 
การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่บุคคล 
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม เป็นประธานในพิธี 
มีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค เป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าสถานี นักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ในสังกัด ศอ. เข้าร่วมสัมมนาฯ 
0102030405060708091011121315