ผอ.ศอ.ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลบ้านแลเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สวนธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ Print

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลบ้านแลเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดในอนาคตของแต่ละหน่วยงาน ณ สวนธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg