ศอ. ร่วมกับ สอต.ปัตตานี จัดนิทรรศการงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด” ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดปัตตานี Print

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ดร.กมลพรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. และ สอต.ปัตตานี
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด”
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
ชั้น 1 อาคาร 3ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg