ศอ. ร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม Print

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 และวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบล
ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ


893298.jpg893300.jpg893296.jpg893288.jpg