นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 100 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชรอินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg