ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 Print

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยนายพิชัยวงษ์แปลง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้รายงานสภาพอากาศ คาดหมายฝนรายสัปดาห์ พยากรณ์ฝนสะสม และคาดหมายลักษณะอากาศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม 1ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg