ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอควนเนียง เมือง หาดใหญ่
จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


โครงสร้างศูนย์ วิสัยทัศน์ ประวัติศูนย์ฯ

     วิสัยทัศน์

  • เป็นองค์กรที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี พ.ศ. 2561

    พันธกิจ

  1. การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตราฐาน WMO,ICAO

  2. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์เป็นที่น่าเชื่อถือ

  3. การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบครุมทุกพื้นที่

    ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่

  2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย

  3. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายอุตุอาสา

  4. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา

mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle