ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วนและอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 34.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 35.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 36.7 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 35.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 33.0 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 33.6 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 34.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.8 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 32.4 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 32.0 0.0
นครศรีธรรมราช N/A N/A N/A N/A
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก / 34.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 32.3 0.0
พัทลุง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 33.0 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.9 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 33.6 0.0
สะเดา ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 33.4 0.0
ปัตตานี N/A ท้องฟ้าโปร่ง / 33.7 0.0
นราธิวาส ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 33.4 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 33.6 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 32.5 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 32.0 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 34.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.7 0.0
เกาะลันตา N/A N/A N/A N/A
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.5 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 33.4 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 20 เมษายน 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 35.9 27.5 0.0
เกษตรหนองพลับ 39.9 23.6 0.0
หัวหิน 35.1 27.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 35.2 27.8 0.0
ชุมพร 35.7 26.6 3.8
เกษตรสวี 37.5 25.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 38.7 25.3
เกาะสมุย 32.7 27.4 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 37.2 25.8 0.0
อุทกพระแสง 39.2 24.8 0.0
นครศรีธรรมราช N/A N/A N/A
เกษตรนครศรีธรรมราช 37.8 - 0.0
อุทกฉวาง 39.0 25.0 3.6
พัทลุง 36.2 26.5 0.0
สงขลา 34.4 27.2 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 37.9 23.2 0.0
คอหงส์ 37.6 25.3 0.0
สะเดา 38.0 22.9 0.0
ปัตตานี 37.3 24.2 0.0
นราธิวาส 34.5 - 0.0
ยะลา 38.0 23.4 0.0
ระนอง 35.1 26.9 0.0
ตะกั่วป่า 33.7 25.7 0.0
ภูเก็ต 36.5 28.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 34.7 24.9 0.2
ท่าอากาศยานกระบี่ 36.0 25.5 0.0
เกาะลันตา N/A N/A N/A
ตรัง 36.7 26.2 0.0
สตูล 36.7 24.5 0.0
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle