ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี N/A N/A N/A N/A
เกษตรหนองพลับ N/A N/A N/A N/A
หัวหิน N/A N/A N/A N/A
ประจวบคีรีขันธ์ N/A N/A N/A N/A
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.5 2.6
เกษตรสวี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.8 10.8
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 29.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.6 0.0
อุทกพระแสง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 31.0 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 29.7 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆมาก / 29.4 0.0
อุทกฉวาง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 31.7 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆมาก / 27.7 7.8
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 26.8 3.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 27.1 0.8
คอหงส์ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.6 1.6
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.0 1.8
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.3 10.5
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 64.8
ยะลา N/A เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 21.4
ระนอง ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 30.2 1.4
ตะกั่วป่า ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 32.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆมาก / 31.2 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / 31.1 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.2 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 29.3 0.0
ตรัง ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 29.3 1.7
สตูล ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.0 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี N/A N/A N/A
เกษตรหนองพลับ N/A N/A N/A
หัวหิน N/A N/A N/A
ประจวบคีรีขันธ์ N/A N/A N/A
ชุมพร 30.1 23.5 12.5
เกษตรสวี 30.6 23.2 34.6
สุราษฎร์ธานี 30.0 24.2 2.3
เกาะสมุย 28.5 23.5 27.7
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 30.8 23.3 60.0
อุทกพระแสง 32.0 23.7 0.0
นครศรีธรรมราช 31.4 23.5 15.9
เกษตรนครศรีธรรมราช 29.7 24.4 3.5
อุทกฉวาง 32.7 23.5 0.0
พัทลุง 30.0 25.0 8.0
สงขลา 29.9 25.3 5.4
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 30.9 23.8 3.6
คอหงส์ 30.4 23.9 4.8
สะเดา 32.1 23.6 0.0
ปัตตานี 31.5 24.0 27.2
นราธิวาส 31.5 - 17.0
ยะลา 30.6 24.0 31.7
ระนอง 33.0 24.3 1.0
ตะกั่วป่า 32.1 23.7 2.5
ภูเก็ต 32.9 26.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.6 23.5
ท่าอากาศยานกระบี่ 31.7 22.8 1.6
เกาะลันตา 32.0 24.9 0.0
ตรัง 31.6 24.8 0.0
สตูล 31.7 24.3 0.5

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.