hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers
and isolated heavy rain.
Southwesterly winds 15-35 km./hr.
Wave height 1-2 meters off-shore.

Maximum temperature 31 °C.
Minimum temperature 26 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน) ปี 2561”
Post Date: 8 กันยายน 2561
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 8 กันยายน 2561

ศอ.เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และประชุมวิชาการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต้
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.ร่วมจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาด้านการบินแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช” ปี 2561
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.จัดโครงการ “มอบสื่อการศึกษา”องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่โรงเรียนวัดท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
กรมอุตุฯและศอ.เข้าร่วมจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018:”โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ส่วนภูมิภาค
Post Date: 27 สิงหาคม 2561
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
Post Date: 20 สิงหาคม 2561
ศอ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
Post Date: 13 สิงหาคม 2561
ศอ. จัดโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
Post Date: 13 สิงหาคม 2561

"ศอ. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล"
Post Date: 29 กรกฎาคม 2561


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle